• Program
  • Panel o vývoji nových léčiv

Panel o vývoji nových léčiv
(A Panel on the Development of New Means of Treatment)

90 min.
Panel
Čím se ve svém výzkumu nových léčiv a způsobů léčby zabývají vědci a vědkyně působící na českých vědeckých pracovištích? A jak jejich každodenní práce vůbec vypadá?
Věda neustále postupuje kupředu a přichází s novými způsoby léčby, efektivnějšími než ty stávající, nebo pomáhajícími tam, kde byly doposud možnosti odborné péče omezené. O svém působení pohovoří vědci a vědkyně a představí oblast svého výzkumu, jenž může v případě úspěchu přispět k budoucnosti medicíny. Zároveň seznámí diváky i s praktickou stránkou vědecké práce: jak vypadají vědecká pracoviště? Jaký je pracovní den vědce? A jak dlouho trvá, než se výsledky z laboratoře promítnou do lékařských ordinací?

DATUM A ČAS

Panel o vývoji nových léčiv

1. 5. 2022 | 14:30

Kaple Božího Těla