• Program
  • Malá jiskra + Mozek, hra molekul

Malá jiskra + Mozek, hra molekul
(A Tiny Spark + Brain, the Game of Molecules)

90 min.
Film   english friendly
Malá jiskra | Irsko | 27 min.
Mozková mrtvice je způsobena porušením krevního oběhu v mozku, za kterým mohou stát krevní sraženiny. Výzkum těchto sraženin, první svého druhu na světě, by mohl přinést zásadní změnu pro medicínu.
Dokument se zabývá mezinárodním výzkumem, v jehož průběhu vědci a vědkyně analyzují tisíce krevních sraženin, které způsobily mrtvici u lidí z celého světa. Kromě příčin mrtvice jsou přiblíženy i její možné dopady na zdraví člověka. Film je doplněn názornými animacemi, které divákovi přibližují jak výzkum, tak průběh mozkové příhody. Vedle odborníků a odbornic dostávají prostor také tři přeživší. Ti se svěřují, jak u každého z nich měla mrtvice jiný postup a důsledky a jak těžké může být zotavení.

Mozek, hra molekul | Česká republika | 53 min.
Psychické nemoci mohou mít své spouštěče v chemických procesech odehrávajících se v našem mozku. Jak ale pacientům ulevit, když je mozek tou nejsložitější věcí ve vesmíru?
Naše nálady, psychický stav i vnímání světa a prožitky z něj ovlivňuje fyzická stránka fungování našeho těla, konkrétně mozku. Dokument se zaměřuje na chemické procesy, které se uvnitř něj odehrávají, a to, jak se projevují na úrovni naší psychiky. Na příkladu dvou pacientek a za přispění vědeckých kapacit a animovaných ukázek ilustruje, jak probíhá komunikace mezi neurony a jak lze pomocí medikace optimalizovat fungování nervového systému i tam, kde by dříve byla nutná dlouhodobá hospitalizace.

DATUM A ČAS

Malá jiskra + Mozek, hra molekul

28. 4. 2022 | 12:00

Divadelní sál