Všechno vidět, všude
(All Light, Everywhere)

109 min. | Theo Anthony | USA
Film   english friendly
Pohled je mocná zbraň. Kamery, zbraně, policejní dohled i spravedlnost pojí společná historie. Audiovizuálně působivá filmová esej Theo Anthonyho ukazuje zrádnou moc obrazů.
Film zkoumá složitost a nedosažitelnost objektivního úhlu pohledu v éře, kdy se technologie sledování stávají součástí každodenního života. Naše zdánlivě dokonalé systémy a technologie podléhají zkreslením, která jsou vlastní lidskému vnímání i objektivu. Lidská společnost se žene za dokonalým systémem, který však v sobě nese nedokonalý otisk nás samotných. Dokumentární forma se v díle Thea Anthonyho proměňuje v pečlivě strukturovanou esej vypovídající o tekuté povaze samotných stavebních prvků společnosti a technologií. Doporučujeme navštívit interaktivního průvodce k filmu na All Light, Expanded, kde naleznete pečlivě odzdrojované prameny a odkazy použité ve filmu.

DATUM A ČAS

Všechno vidět, všude

29. 4. 2022 | 16:00

Metropol
Všechno vidět, všude

30. 4. 2022 | 16:00

Aula CMTF