Nudná konference
(Boring Conference)

120 min.
Stand-up
Původně se měla konference věnovat něčemu zajímavému a důležitému, ale to dneska dělá každý. Okrajovým, nevýznamným a nedůležitým tématům se nikdo nevěnuje, a proto je tu Nudná konference. Originální formát stand-up komiky, který má charakter parodie populárních konferencí a je založen na inteligentním absurdním humoru.
Co mají dělat lidé, kteří se věnují něčemu, co téměř nikoho nezajímá? Pro tyto často „bezejmenné hrdiny všedního“, „badatele periferie zajímavého“, „umělce banálního“ a „ochránce nudného obsahu“ ve světě plném zábavy žádná konference až dosud nebyla. A právě jim je určena Nudná konference. Pokud zvolíte k jakémukoliv zdánlivě nezajímavému tématu odpovídající perspektivu, zjistíte, že vlastně žádná nezajímavá a nudná témata neexistují.

DATUM A ČAS

Nudná konference

30. 4. 2022 | 17:00

Vlastivědné muzeum