Slyšet sýčka
(Call of the Little Owl)

28 min. | Jan Hošek | Česko
Pro děti
Opředený mnohými pověrami se sýček obecný ocitá ve střetu s drastickou realitou. Jen v průběhu jedné lidské generace se stal naší nejohroženější sovou. Bude za pár let možné poslechnout si jeho houkání ve volné přírodě, nebo nám zbudou jen popisy a nahrávky?
V České republice dnes zůstalo jen okolo sto párů této malé sovy. Dokument vznikl pod záštitou projektu Athene, usilujícího o obnovu její populace. Prostřednictvím náhledů do života sýčků, ale i pohledem ornitologů zkoumá, jak a proč k současné situaci došlo. A hlavně – zda je možné tento pokles zvrátit. Diváci se tak mohou podívat na průběh snah o záchranu sýčka i jeho prostředí, stejně jako se dozvědět, čím mohou pomoci oni sami.

DATUM A ČAS

Slyšet sýčka

1. 5. 2022 | 10:00

Filmový sál