• Program
  • Beautiful Solution + Tiché hrozby: Mizející půda

Beautiful Solution + Tiché hrozby: Mizející půda
(Beautiful Solution + Disappearing Soil)

34 min. | Eliška Cílková; Martina Spurná | Česko
Film   english friendly
Beautiful Solution | Česko | 8 min. | Sekce Adaptace
Experimentální dokumentární film se zabývá myšlenkou návratu k přirozenému potravnímu řetězci, v němž jsou hmyzí škůdci stravou pro představitele vyššího živočišného řádu.
Chrámem této ekologické jednotky je lán divoce rostoucích lučních květin. Ze sousta harmonického koloběhu života a smrti, nasyceného omamným hlasem cvrčků a šuměním obilných klasů ve větru, ukusuje člověk, predátor, postrádající svého přirozeného nepřítele. Film byl rozleptán pesticidem.

Tiché hrozby: Mizející půda | Česko | 26 min. | Česko-slovenská soutěž
Úrodná půda je základním předpokladem potravinové soběstačnosti naší země, v konečném důsledku pak i zdraví celého ekosystému. Odhaduje se ale, že až polovina zemědělské plochy v České republice je ohrožena erozí…
Kolektivizací zemědělství došlo k výraznému úbytku remízků a jiné přirozené zeleně na polních plochách, což, jak dnes již víme, vedlo k pomalému vysoušení naší krajiny. Na otázku, jak předejít nevratné půdní erozi a možné kontaminaci podzemní vody chemickými látkami, se pokusí odpovědět odborníci z různých odvětví. Přestože řešení existují, ukazuje se, že jejich realizace není tak jednoduchá, jak by se zdálo. Podaří se nám zabránit tichému mizení půdy?

DATUM A ČAS

Beautiful Solution + Tiché hrozby: Mizející půda

27. 4. 2022 | 17:00

Vlastivědné muzeum