K objevům
(Discover: Are We Closer Than It Seems?)

20 min. | Philip Píza | Česko
Film   english friendly
Být vědcem není lehké, natož být mladým vědcem. Perné začátky a občasné chyby, které jsou ale vyváženy nadšením a chutí se učit. Co obnáší taková práce a jaké jsou strasti vědeckého bádání?
Krátký filmový portrét mladých vědců Ústavu organické chemie a biochemie pracujících na výzkumu látek, které by mohly vést k pokroku v diagnostice či léčení rakoviny. V dokumentu se seznámíme s Adélou Šimkovou a Natanem Sidejem, opaky stereotypu vědce, kteří energicky a srozumitelně představí princip jejich výzkumu. Zároveň nás zasvětí do tajů vědeckého prostředí a nelehké cesty k výsledkům.

DATUM A ČAS

K objevům

1. 5. 2022 | 13:30

Kaple Božího Těla