O život navíc
(Extra Life: A Short History of Living Longer)

57 min. | Tristan Quinn | Velká Británie
Film   english friendly
Jako u mnoha zásadních objevů lidstva, i u vakcín byla cesta od spekulace k úspěchu trnitá. Chvályhodné snahy eliminovat devastující nákazy doprovázely předsudky i eticky nepřijatelné praktiky.
David Olusoga a Steven Johnson provázejí událostmi klíčovými při vzniku malého zázraku, který dnes známe jako očkování. Film bere diváky k samotným kořenům vynálezu, který tolik přispěl k prodloužení našich životů, a mimo jiné ukazuje – v době zvýšené relevance tohoto tématu – jak se historie opakuje. Privilegium stojí vedle nedostatku, vědecky podložené informace vedle konspiračních teorií. Lidstvo urazilo dlouhou cestu od pravých neštovic, avšak společenské rozměry očkování jsou stále plné úskalí.

DATUM A ČAS

O život navíc

26. 4. 2022 | 12:30

Aula CMTF
O život navíc

28. 4. 2022 | 11:00

Divadlo na cucky