Pád mayských králů
(Fall of the Maya Kings)

52 min. | Leif Kaldor | Kanada
Film   english friendly
Klesající moc autorit ve střetu s klimatickou změnou, neudržitelný rozvoj, válka, frustrace a kolaps společnosti. Historie mayské civilizace nám má co říct i dnes, kdy se lidstvo setkává s řadou podobných situací. Proto bychom jí měli naslouchat.
Co zapříčinilo náhlý rozpad fungující a dlouhodobě se vyvíjející mayské společnosti? Nové archeologické objevy v kombinaci s pokročilými výzkumnými metodami a technologiemi dokážou vědcům odhalit více než kdykoliv předtím. Tento dokument sleduje složitý proces bádání odborníků, s ním spojené nadšení a reflexi, přičemž divákům dává nové odpovědi.

DATUM A ČAS

Pád mayských králů

26. 4. 2022 | 15:00

Divadlo na cucky
Pád mayských králů

28. 4. 2022 | 11:30

Filmový sál