Praotec kyborg
(Father of the Cyborgs)

76 min. | David Burke | Irsko
Film   english friendly
Dokument se věnuje kariéře neurovědce Phila Kennedyho, který se v roce 2014 dostal do popředí zájmu odborné i neodborné veřejnosti poté, co si do vlastního mozku nechal implantovat elektrody.
Snímek srozumitelně představuje Kennedyho život a vědeckou práci včetně vynálezu neurotrofické elektrody, který v 90. letech znamenal zlom pro komunikaci např. paralyzovaných pacientů nebo lidí trpících ALS. Kromě komplexního tématu mozku a experimentů jsou přiblížena úskalí vědecké práce jako takové. Objasněny jsou také důvody, které Kennedyho vedly k tomu, aby experimentoval sám na sobě. Film se nevyhýbá ani etickým otázkám spojeným s tímto rozhodnutím, ovšem nechává na divácích, aby si na ně sami odpověděli.

DATUM A ČAS

Praotec kyborg

26. 4. 2022 | 17:30

Aula CMTF
Praotec kyborg

30. 4. 2022 | 13:30

Divadlo na cucky