Můj vnitřní kód
(Genetic Me)

52 min. | Pernille Rose Grønkjær | Dánsko
Film
Lone Frank svůj osobní příběh propůjčila filmovému projektu, jenž se zamýšlí nad konceptem osobnosti ve světle posledních poznatků psychologie a genetiky. Samotná Lone věří, že řešení jejího ne zcela příjemného, odtažitého chování spočívá v poznání mozku a genů.
Aby se vypořádala s nechtěnými stránkami své povahy, absolvuje psychologické testy a nechá si zmapovat geny zodpovědné za chování. Divák může být přítomný jak po celou dobu Loniny cesty za odborníky, tak po dobu její metaforické cesty za pochopením vlastní přirozenosti. Film ho hravým způsobem dovede k základním filozofickým otázkám, k nimž nově nabyté vědecké poznatky přidávají výzvy stran sebepoznávání a pochopení vztahu identity osobnosti k biologickému základu.

DATUM A ČAS

Můj vnitřní kód

30. 4. 2022 | 11:00

Vlastivědné muzeum