• Program
  • Remízky, potůčky a řeky

Remízky, potůčky a řeky
(Groves, Streams and Rivers)

90 min.
Panel
Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsou tři čtvrtiny území České republiky zasažené půdním suchem. Jak upravit pole, pastviny, lesy, remízky, potoky a rybníky tak, aby byly schopné účinně zadržet vodu v krajině? Kolektiv dokumentaristů z FAMU Remízek, Dagmar Michalíková a Martina Jurová ze sdružení Živá voda, a olomoucký městský zastupitel a architekt David Helcel povedou diskuzi na téma, jak řešit akutní problémy současné české krajiny, kterými je sucho, povodně, vodní či větrná eroze, a představí tak nezbytné kroky pro adaptaci české krajiny na klimatickou krizi.

DATUM A ČAS

Remízky, potůčky a řeky

29. 4. 2022 | 14:30

Divadlo na cucky