• Program
  • Jak rozvíjet svůj talent na UP – přehlídka možností pro začínající výzkumníky

Jak rozvíjet svůj talent na UP – přehlídka možností pro začínající výzkumníky
(How to Develop Your Talent at UP – Opportunities for Novice Researchers)

75 min.
Panel
Představení zajímavých příležitostí, které na Univerzitě Palackého mohou pro svůj rozvoj využít začínající vědci, kteří to s vědou myslí vážně.
Účastníci si odnesou konkrétní informace o unikátních možnostech podpory z Nadačního fondu UP, z univerzitního projektu IGA, z Vědeckotechnického parku, z Kariérního centra a z mezinárodního projektu AURORA.

DATUM A ČAS

Jak rozvíjet svůj talent na UP – přehlídka možností pro začínající výzkumníky

29. 4. 2022 | 14:00

Filmový sál