• Program
  • Industrie – Výroba války

Industrie – Výroba války
(Industria – Manufacturing War)

26 min. | Ivo Bystřičan | Česko
Film   english friendly
VÍTĚZ ČESKO-SLOVENSKÉ SOUTĚŽE 2022

Snímek Industrie se zaměřuje na Baťovy závody v předválečné době. A toto téma probírá opravdu do hloubky. Kromě statistik z pozadí obuvnické firmy se film zajímá i o roli dělnictva či o počátky ženské emancipace.
Třetí díl dokumentárního cyklu Industrie shrnuje rozsáhlé a již mnohokrát zpracované téma do příjemné stopáže, a přesto ho obohacuje o zajímavé postřehy a náhledy. Nezabývá se totiž výhradně Tomášem Baťou a jeho úspěšnou firmou, ale spíše specifickým prostředím, které Baťovi umožnilo stát se špičkou obuvnického průmyslu. K pochopení tohoto složitého historického kontextu blížící se války jistě dopomáhají i dobové záběry doplněné stylovou animací.

DATUM A ČAS

Industrie – Výroba války

27. 4. 2022 | 19:00

Divadelní sál
Industrie – Výroba války

1. 5. 2022 | 14:00

Aula CMTF