• Program
  • Jednotka intenzivního života

Jednotka intenzivního života
(Intensive Life Unit)

75 min. | Adéla Komrzý | Česko
Film   english friendly
Být, či nebýt? Na paliativním oddělení VFN v Praze sledujeme během tříletého horizontu příběhy vážně nemocných pacientů a jejich lékařů Ondřeje a Kateřiny, jejichž profese obnáší léčbu slovem, vřelostí a lidskostí.
Více než dvě třetiny populace České republiky prožije své poslední chvíle v nemocnici. Přesto je povědomí o paliativní péči a jejím významu vágní a mnohdy omezeno na koncept nevyléčitelné nemoci a blížící se smrti. V jednotlivých příbězích se dostáváme na tenké pomezí bolesti a úlevy, naděje a beznaděje. Když totiž neexistuje léčba, lze mluvit alespoň o důstojném prožití neméně podstatné poslední části života dle vůle pacienta a jeho blízkých.

DATUM A ČAS

Jednotka intenzivního života

28. 4. 2022 | 14:00

Metropol
Jednotka intenzivního života

30. 4. 2022 | 17:00

Filmový sál