• Program
  • Alena Lašková: Úvod do mindfulness

Alena Lašková: Úvod do mindfulness
(Alena Lašková: Introduction to Mindfulness)

90 min.
Přednáška
Mindfulness, tedy metoda duševní hygieny stavící na vědomém prožívání okamžiku, je trendem poslední doby. Vědci, výzkumníci či lektoři se však jejími principy i efektem na lidské zdraví zabývají již delší dobu.
Lektorka Alena Lašková získala certifikáty k vyučování programů založených na mindfulness na univerzitě v Exeteru. Jako první z České republiky byla přijata ke studiu programu Mindfulness-based Cognitive Therapy na Katedře psychiatrie na Oxfordské univerzitě, kterému se v současné době věnuje. Čerpá přitom z dvacetileté osobní praxe a mindfulness učí i studenty medicíny na Masarykově univerzitě v Brně. Jejím celoživotním zájmem je studium buddhistické psychologie, která se procesem mindfulness zabývá.

DATUM A ČAS

Alena Lašková: Úvod do mindfulness

30. 4. 2022 | 18:00

Divadlo na cucky