• Program
  • Jan Kučera: Budeme se držet Galileova odkazu?

Jan Kučera: Budeme se držet Galileova odkazu?
(Jan Kučera: Will we follow Galileo's legacy?)

90 min.
Přednáška
Snaha člověka o kvantifikování rozměru klimatické krize a nezbytných kroků k nápravě musí být opřena o vědecká fakta. O co se ale opírají tato fakta? Mimo jiné i o měření fyzikálních veličin – metrologii.
Pojďme se společně podívat na tento důležitý střípek v lidském vědění, nezapomínejme na znalosti našich předků. Projdeme se vzdálenou historií měření vybraných veličin i moderními technikami sledování klimatu a průmyslových procesů. Soustředíme se i na veličinu, kterou ve sdělovacích médiích v souvislosti s klimatem nejčastěji čteme/slyšíme: teplotu. Správné směřování budoucích kroků lidstva vede přes znalosti a nezkreslenou interpretaci dat, aniž bychom opomíjeli komfortnost jedince a společnosti.

DATUM A ČAS

Jan Kučera: Budeme se držet Galileova odkazu?

27. 4. 2022 | 17:00

Divadelní sál