• Program
  • Marcus Maeder: World Wild Wald

Marcus Maeder: World Wild Wald
(Marcus Maeder: World Wild Wald)

Výstava   english friendly
V centru projektu World Wild Wald stojí umělecko-vědecká observatoř Silva, vytvořená audiovizuálním umělcem Marcusem Maederem. Dílo kombinuje vědecké metody (smyslově-environmentální výzkum, bioakustiku a další prvky) a estetické přístupy.
Instalace pracuje s aktuálními daty, shromažďovanými měřicí stanicí o lese, která jsou poté přeměněna na virtuální les v instalaci. Prostorovou a časovou kompresí zaznamenaných dat, obrazů a zvuků lze ekosystém lesa vnímat způsobem, který by venku nebylo možné, a také zabývat se tím, jaký by byl les zcela bez lidí. Výstava je přístupná od 20. dubna do 16. května během celé otevírací doby Vlastivědného muzea v Olomouci.
Více o výstavě najdete zde.

DATUM A ČAS

Marcus Maeder: World Wild Wald

26. 4. 2022 | 10:00

Vlastivědné muzeum
Marcus Maeder: World Wild Wald

27. 4. 2022 | 10:00

Vlastivědné muzeum
Marcus Maeder: World Wild Wald

28. 4. 2022 | 10:00

Vlastivědné muzeum
Marcus Maeder: World Wild Wald

29. 4. 2022 | 10:00

Vlastivědné muzeum
Marcus Maeder: World Wild Wald

30. 4. 2022 | 10:00

Vlastivědné muzeum