• Program
  • Mistři starých řemesel – Železo + Mistři starých řemesel – Ocel

Mistři starých řemesel – Železo + Mistři starých řemesel – Ocel
(Masters of Old Crafts – Iron + Masters of Old Crafts – Steel)

52 min. | Česko
Film
Od obtížného opracovávání železa až po odlévání oceli. Materiály, které se lidstvo naučilo používat a s nimiž vytvořilo neuvěřitelné předměty. Výroba nástrojů a zbraní se stala klíčovou pro další vývoj společnosti a člověka samotného.
Mistři starých řemesel je dokumentární cyklus o tradičních řemeslech a zpracovávání odlišných druhů materiálu. Pomocí experimentální archeologie vědci napodobují postupy, kterými dávní mistři zhotovovali své výrobky. Sledujeme práci s materiály, které daly názvy historickým obdobím. Ať už se jedná o první uměle vytvořenou surovinu v dějinách bronz nebo o železo a jeho vzácné naleziště v Býčí skále. Série nám představí odborníky, kteří se v terénu pokouší oživit stará řemesla a napodobit postupy dávných mistrů.

DATUM A ČAS

Mistři starých řemesel – Železo + Mistři starých řemesel – Ocel

29. 4. 2022 | 17:00

Vlastivědné muzeum