• Program
  • Michael Londersborough: Storytelling – duše komunikace vědy

Michael Londersborough: Storytelling – duše komunikace vědy
(Michael Londersborough: Storytelling – The Soul of Communicating Science)

180 min.
Workshop
Registrační formulář naleznete zde.
Workshop proběhne ve Studentském klubu ve Zbrojnici na Biskupském nám. 1.

Michael Londesborough (*1978 Londýn) přijel na stáž v ÚACH poprvé v roce 2002 a postupně se do Čr přestěhoval. Věnuje se nejen vědecké práci (výzkum v oblasti chemie boranů, je objevitel tzv. laserového boranu), ale je také významným popularizátorem vědy. Spolupracuje na projektech s British Council v Praze, na popularizačních projektech Akademie věd ČR, České televize a Národního technického muzea.
Workshop zaměřený na aktuální a živé téma: proč a jak vyprávět příběhy v komunikaci vědy.

Díky Michaelovi:
Pochopíte, na jakých principech vědecké vyprávění funguje (nebo proč by mohlo selhat) v různých kontextech
Prozkoumáte sílu různých typů a formátů příběhů
Zkusíte si vyprávět vlastní příběh

DATUM A ČAS

Michael Londersborough: Storytelling – duše komunikace vědy

27. 4. 2022 | 10:30

Studentský klub Zbrojnice