• Program
  • Monika Koperská: Co funguje v komunikaci vědy

Monika Koperská: Co funguje v komunikaci vědy
(Monika Koperská: What Works in Communication of Science)

180 min.
Workshop
Registrační formulář naleznete zde.

Monika Koperska má doktorát z chemie, je absolventkou Jagellonské univerzity v Krakově a Université des Sciences et Technologies v Lille. Odborně se specializuje na konzervační chemii, která má uplatnění v ochraně kulturního dědictví. V poslední době se věnuje uchovávání poznámek a děl zapomenutých polských vědců a vynálezců.
Komunikace vědy je její vášní, přednáší a pravidelně vystupuje v televizi a rozhlase. V roce 2012 vyhrála cenu FameLab a ve stejném roce skončila na druhém místě v mezinárodním FameLab. Spolupořádala „Scientists’ skirmishes“ („Potyczki naukowców“) na kanálu Planete+ a „Inventors of the future“ („Wynalazcy przyszłości“) na kanálu Canal+ Discovery. Od roku 2016 je spoluzakladatelkou a prezidentkou Asociace obhájců vědy (Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki), jejímž cílem je vybudovat společnost založenou na znalostech (sdružující více než 70 vědců, kteří jsou současně vědeckými komunikátory) a má vlastní produkční společnost M.A.K. Art & Science Productions.

Workshop zaměřený na zdokonalení v soft skills, které tvoří předpoklad zajímavé komunikace vědy. Monika se podělí o zkušenosti se spolupráce s různými médii. Získáte cennou zpětnou vazbu a plán, na co se zaměřit v dalším rozvoji.

DATUM A ČAS

Monika Koperská: Co funguje v komunikaci vědy

28. 4. 2022 | 14:00

Pevnost poznání