• Program
  • Nábor do Českého národního registru dárců dřeně na AFO Olomouc

Nábor do Českého národního registru dárců dřeně na AFO Olomouc
(Nábor do Českého národního registru dárců dřeně na AFO Olomouc)

Jiné
AFO hledá hrdiny! Zapište se do Českého národního registru dárců dřeně a darujte NADĚJI!
Registry dobrovolných dárců dřeně existují dnes prakticky ve všech vyspělých zemích světa a sdružují několik desítek miliónů lidí. Registry jednotlivých zemí mezi sebou velmi úzce spolupracují, přesto se pro každého 4. nemocného dárce nenajde. Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je u nás – stejně jako na celém světě – bezplatné. K tomu je ovšem třeba najít takového dárce, který se s konkrétním pacientem shoduje ve svých tkáňových znacích. Tkáňový typ je soubor všech transplantačních znaků, tzv. HLA antigenů, které jsou něco jako unikátní otisk palce nebo autorizovaný podpis každého jedince.

DATUM A ČAS

Nábor do Českého národního registru dárců dřeně na AFO Olomouc

26. 4. 2022 | 13:00

Parkán
Nábor do Českého národního registru dárců dřeně na AFO Olomouc

27. 4. 2022 | 13:00

Parkán
Nábor do Českého národního registru dárců dřeně na AFO Olomouc

28. 4. 2022 | 13:00

Parkán