• Program
  • Petr Holík: Fakta o klimatu

Petr Holík: Fakta o klimatu
(Petr Holík: Facts on climate change)

90 min.
Přednáška
Jak měníme klima, co se děje s naší planetou? Co můžeme udělat proto, abychom to zastavili? Co se stane, když se nic nestane? A jak chutná emisní koláč ČR?
Petr Holík se poslední rok intenzivně baví s odborníky na téma změny klimatu a transformace společnosti a na základě toho tvoří ve spolupráci s projektem Fakta o klimatu podcast 2050. Ve své přednášce představí základní data a výzvy, jimž čelíme a přiblíží kroky, kterými se česká společnost může vydat směrem k budoucnosti, ve které nám nepoteče do bot.

DATUM A ČAS

Petr Holík: Fakta o klimatu

1. 5. 2022 | 11:30

Divadelní sál