Stalker
(Stalker)

163 min. | Andrej Tarkovskij | SSSR
Film
Jaké to je, dostat se na místo, kde není nic stálé a vše je v neustálém pohybu? Svět, ve kterém panuje vlastní řád a život a kde nejdál dojdete prakticky nazí. Jakékoliv zaváhání vás vrátí na začátek.
O čase, o hojení nejhlubších ran, o víře ve spásu. Zóna je místo, kam je vstup přísně zakázán, a kdo ji navštíví, pozná své nejhroznější obavy, slabiny a bude pochybovat o svém zdravém rozumu. Zóna dokáže manipulovat s předměty, prostorem a tvořit zkreslené iluze, ale co by člověk neudělal pro jedno skryté a kouzelné místo, co umí splnit každé přání. Co byste si přáli vy? A nechtěli byste se sami stát průvodcem? Buďte ochotni obětovat vše.

DATUM A ČAS

Stalker

30. 4. 2022 | 17:00

Kaple Božího Těla