Podnět k přezkoumání
(Subject to Review)

39 min. | Theo Anthony | USA
Film   english friendly
První zdokumentované použití fotofiniše bylo při koňských dostizích v New Jersey roku 1881. Výsledek závodu byl poprvé rozhodnut pomocí rozvíjejících se technologií, nikoliv lidským okem rozhodčího.
Jak moderní technologie přispívají k posouvání možností lidského vnímání? Kde všude je možné aplikovat manipulaci s realitou, kterou nám technická vybavení umožňují? Díky příležitosti znovu reprodukovat realitu pomocí fotografie či videa můžeme opakovat i její reflexi. Můžeme znovu přezkoumat, co nám v daném okamžiku mohlo uniknout. Snímek se zaměřuje na užívání moderních technologií při soutěžních utkáních a zároveň poukazuje na limity, které tato přístrojová technika má a na které často zapomínáme.


Jako předfilm bude uveden krátký snímek V oka mžiku | 3 min. | Bon Alog | Litva
⚠️Snímek obsahuje blikající efekty, které mohou mít negativní vliv na diváky s fotosenzitivní epilepsií.⚠️

Co má společného mrkání s filmovou montáží? Tuto otázku prozkoumává experimentální film, pro kterého na moment zavřená oční víčka nejsou tak banální záležitostí, jak se na první dojem může zdát.
Pohled kamery je v tomto filmu připodobněn k pohledu hráčky na baseballovém hřišti. Filmový záběr je stejně jako hrací plocha i zorné pole člověka omezen z jednotlivých stran. Na jeho formování se ale dále podílí střih, který fragmentuje snímaný obraz na dílčí části stejně jako mrkání fragmentuje lidské vnímání okolního světa. Co oči nevidí, mozek si doplní. Jaký vliv tedy může mít takový okamžik na naše poznání reality?

DATUM A ČAS

Podnět k přezkoumání

28. 4. 2022 | 16:00

Metropol