• Program
  • Taťána Míková: Naše klima

Taťána Míková: Naše klima
(Taťána Míková: Our Climate)

90 min.
Přednáška
Grónsko, či Španělsko? Jaké změny českého podnebí a krajiny můžeme v českém kontextu očekávat? Klima působí na charakter naší krajiny, vod, lesů a nepřímou cestou i strukturu společnosti a v průběhu historie planety zaznamenává řadu proměn.
Naše schopnost vysvětlit vývoj klimatu je ale limitovaná a kvalita projekce budoucího klimatu je určena nejen současnou úrovní poznání klimatologů, astronomů, oceánologů a dalších přírodovědců, ale i sociologů, ekonomů či lékařů. Co je vlastně klima Země a co ho ovlivňuje, objasní ve své přednášce Taťána Míková. Klimatoložka a meteoroložka ČT přiblíží, jaké procesy ke změně klimatu vedou a co můžeme v souvislosti se změnou klimatu v českém prostředí očekávat.

DATUM A ČAS

Taťána Míková: Naše klima

27. 4. 2022 | 11:30

Kaple Božího Těla