Živá krajina
(The Living Land)

90 min.
Panel
Program se koná v prostorách komunitní zahrady Za(o)hrada, v blízkosti Letního kina Olomouc

Zemědělství hraje zásadní roli v boji proti globálním problémům, jako je ztráta biologické rozmanitosti a změna klimatu. Jen v České republice je zemědělství zodpovědné za přibližně 8,61 milionu tun CO2ekq ročně. (6,7 % celkových emisí CO2).
To znamená, že zemědělský sektor každoročně vypustí do ovzduší množství CO2ekv. srovnatelné s přibližně 3,3 miliony pingpongových míčků. Vzhledem k vysokému přímému i nepřímému dopadu je třeba zemědělství považovat za součást problému – potenciálně však také za důležitý faktor při jeho řešení. Jaké kroky může česká společnost učinit, aby změnila narativ zemědělské výroby a vztah mezi námi a zeměmi kolem nás? A může ekologické zemědělství uživit rostoucí globální populaci?

Hosté diskuze: Taťána Míková, Markéta Zandlová, Erich Vodňanský, Vojtěch Kotecký, Ondřej Šebestík

DATUM A ČAS

Živá krajina

27. 4. 2022 | 14:30

Za(o)hrada