Houba mluví
(The Mushroom Speaks)

90 min. | Marion Neumann | Švýcarsko
Film
Jako děti jsme je nechtěli v polévce, jako dospělí objevujeme krásu jejich komplexnosti. Houby jsou prastaré, všudypřítomné a vládnou neobvyklou inteligencí.
Jako ztělesnění koloběhu života – houby tu byly dávno před námi a budou tu dávno po nás. Přestože s nimi sdílíme planetu, je těžké ubránit se dojmu téměř mimozemské cizosti při pohledu na rozmanitost jejich forem a schopností. Když mohou sloužit jako potrava, lék, droga nebo jed, proč by houby nemohly nabídnout i řešení některých z rozsáhlejších problémů existence lidstva a jeho světa? Dokument Marion Neumann nabízí vzorek různorodých vědeckých i jiných pohledů na říši hub, jejíž zástupci k nám z filmu promlouvají znepokojivě vlhkými, lepkavými hlasy.

DATUM A ČAS

Houba mluví

28. 4. 2022 | 17:00

Filmový sál
Houba mluví

29. 4. 2022 | 17:30

Aula CMTF