Čas lesů
(The Time of Forests)

103 min. | François-Xavier Drouet | Francie
Film
Francouzské lesy procházejí bezprecedentní fází industrializace. Brázdí je výkonné mechanické stroje a pěstují se monokultury za pomoci hnojiv a pesticidů. Žádní ptáci v korunách stromů, žádní živočichové v půdě.
Režisér François-Xavier Drouet pozorně ohledává logiku a principy moderního průmyslového lesnictví a jeho alternativ a natáčí pestrou směsici lidí spjatých s francouzskými lesy, jejichž argumenty skládají mozaiku současného stavu. Lesní hospodářství se dnes často řídí intenzivním zemědělským modelem – standardizovaný les je tichý, světlý, suchý a stromy v něm rostou na porážku a čekají na příjezd moderních strojů. Může být tradiční správa lesa a know how udržitelného lesnictví tímto způsobem nahrazeno?

DATUM A ČAS

Čas lesů

28. 4. 2022 | 12:30

Vlastivědné muzeum