• Program
  • Adam Táborský: Terapie mezi stromy

Adam Táborský: Terapie mezi stromy
(Adam Táborský: Therapy Among Trees)

90 min.
Přednáška
Je vědecky prokázané, že pobyt v přírodě na nás má pozitivní vliv: uklidňuje mysl a odbourává stres, zlepšuje imunitu a pohyb prospívá naší tělesné kondici. Na jeho benefitech staví Terapie mezi stromy.
Dozvědět se, co dělat pro své zdraví, můžete nejen v kinosálech, ale i mimo ně, a to v rámci Terapie mezi stromy, která Vám ukáže, jak v přírodě najít zdroj uklidnění a preventivní péče o mysl i tělo. Celý koncept přenesení terapeutických sezení z budov do venkovních prostor je přitom vědecky podložený, vyvinutý profesionálními terapeuty a psychology, a staví na vnímání přírody jako přirozeného prostředí pro člověka, jež nám může posloužit jako metoda psychohygieny.

DATUM A ČAS

Adam Táborský: Terapie mezi stromy

30. 4. 2022 | 13:30

Vlastivědné muzeum