• Program
  • Společně pro lepší podmínky ve vědě

Společně pro lepší podmínky ve vědě
(Together for Better Science)

120 min.
Panel
Některá prvenství nám radost dělat nemůžou. K jedněm takovým patří i počet žen, které v české vědě mohou v radosti a spokojenosti realizovat svůj potenciál. Nejde přitom jen o ně, ztrácíme tím všichni. Co můžeme udělat pro to, aby ženy s ambicemi v oblasti výzkumu mohly svým dílem přispět k hledání řešení složitých problémů dnešního světa? Jak to vidí vědkyně a co by vlastně chtěly? Kdy hledat řešení na úrovni systému a kdy v kapacitě jednotlivců či rodin? Panel složený z žen i mužů může přinést zajímavé odpovědi na „žhavé“ otázky možností uplatnění všech lidí v české vědě.

DATUM A ČAS

Společně pro lepší podmínky ve vědě

28. 4. 2022 | 10:00

Kaple Božího Těla