Jak se dělá vakcína
(Vaccine – The Inside Story)

90 min. | Catherine Gale | Velká Británie
Film   english friendly
Když vypukla globální pandemie viru covid-19, všechny naděje se obrátily k objevu efektivní vakcíny. Film sleduje fáze jejího vývoje, klinických testů a následně i masové výroby a distribuce do celého světa.
Vývoj očkovací látky začal přečtením a zveřejněním genetické sekvence viru již v lednu 2020. Dokument navštěvuje vědecká pracoviště a představuje pokusy s různými přístupy: použití deaktivovaného viru, proteinové báze, vektorové metody či inovativní mRNA vakcíny. Ukazuje, jak vědci zužitkovali know-how z dvousetleté očkovací praxe, aby co nejrychleji vyvinuli účinnou a zároveň spolehlivou vakcínu. Pracovali přitom pod enormním tlakem na úspěch a v časové tísni.

DATUM A ČAS

Jak se dělá vakcína

28. 4. 2022 | 20:00

Metropol
Jak se dělá vakcína

1. 5. 2022 | 13:30

Metropol