• Program
  • Viera Čakányová: Vědecký výzkum a filmová řeč

Viera Čakányová: Vědecký výzkum a filmová řeč
(Viera Čakányová: Scientific Research And Film Language)

480 min.
Workshop
Registrační formulář naleznete zde.

Jak komunikovat vědecké projekty audiovizuální formou? Jaké impulsy přináší do vědecké praxe dokumentární pohled? Jak z vědeckého výzkumu udělat filmový námět?
Jednodenní workshop My Street Films ve spolupráci s Nadačním fondem Univerzity Palackého a AFO provede zájemce z řad vědeckých pracovníků a studentů audiovizuální tvorby možnostmi, jak přetlumočit vědecký projekt do svébytného filmového jazyka. Pod vedením lektorky a režisérky Viery Čákanyové budou účastníci workshopu hledat rezonující kontexty vědeckých projektů a posouvat je směrem k formulaci filmového námětu a představě scénáře krátkého populárně-vědeckého filmu.

DATUM A ČAS

Viera Čakányová: Vědecký výzkum a filmová řeč

30. 4. 2022 | 10:00

Pevnost poznání