• Program
  • České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě

České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě

Výstava
Ve spolupráci s projektem Otevřená věda Akademie věd ČR představujeme v Informačním centru a obchodě Univerzity Palackého UPoint výběr karikatur českých vědkyň a jejich přínosů nejen české vědě.
V dobách, kdy bylo vzdělání, kvalifikované profesní uplatnění a vědecká kariéra pro ženy něčím bezmála revolučním, se našlo mnoho statečných průkopnic, které uspěly a dokázaly se nesmazatelně zapsat do rozvoje české a světové vědy. Záměrem výstavy je představit tyto české vědkyně a upozornit na jejich objevy, úspěchy a prvenství.

DATUM A ČAS

České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě

26. 4. 2022 | 09:00

UPoint
České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě

27. 4. 2022 | 09:00

UPoint
České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě

28. 4. 2022 | 09:00

UPoint
České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě

29. 4. 2022 | 09:00

UPoint