• Program
  • Procházka: Adaptace vodních toků ČR

Procházka: Adaptace vodních toků ČR
(Walking Tour: Adaptation of Czech Watercourses)

90 min.
Procházka
Pro účast na procházce je nutné se registrovat: Registrační formulář
Poručíme větru, dešti, řekám? Století vodohospodářských úprav, meliorací a narovnávání řek se tvrdě podepsalo na stavu českých vodních toků.
Jakým způsobem je možné vyvarovat se epizodám extrémního sucha, povodním či nárůstu výskytu sinic v českých říčkách a tůních? Komentovaná procházka v okolí Olomouce vykreslí historii zásahů do české vodní krajiny a dodá kapku naděje v podobě relevantních řešení pro budoucnost.

DATUM A ČAS

Procházka: Adaptace vodních toků ČR

1. 5. 2022 | 10:30

Průjezd Konvikt