• Program
  • Procházka: Udržitelné město

Procházka: Udržitelné město
(Walking Tour: Sustainable City)

90 min.
Procházka
Pro účast na procházce je nutné se registrovat: Registrační formulář
Na procházce centrem Olomouce představí Kateřina Eklová a Karolína Barič, zakladatelky organizace Rethink Architecture, co všechno zahrnuje udržitelnost města.
Od ekologických aspektů, jako jsou energie, odpady, zeleň, voda, biodiverzita, až po sociální a ekonomickou udržitelnost. Účastníci a účastnice budou společně s průvodkyní přímo na místě objevovat způsoby, jak by se město dalo změnit na udržitelnější. Procházka je vhodná pro všechny od dětí až po seniory a trasa bude bezbariérová.

DATUM A ČAS

Procházka: Udržitelné město

30. 4. 2022 | 10:30

Průjezd Konvikt