• Program
  • Divocí koně – Příběh z pusty

Divocí koně – Příběh z pusty
(Wild Horses – A Tale from the Puszta)

53 min. | Zoltán Török | Maďarsko
Film   english friendly
Kůň Převalského, jediný přeživší divoce žijící druh koně, nedávno téměř vyhubený ve volné přírodě, si s lidskou pomocí našel nové domovy ve světě. Jedním z nich je maďarská pusta, kde se v současnosti nachází jedno z největších stád.
Na území národního parku Hortobágy, který zahrnuje nejcennější části pusty, se filmařům podařilo v průběhu tří let pozorovat hříbě Dot. Divák tak má spolu s rostoucí Dot možnost dozvědět se mnoho informací o životě, vztazích, obavách i zábavách jejího stáda. Jde tak nejen o unikátní náhled do společnosti koní Převalského, ale i koloběhu nejrozsáhlejší evropské stepi.

DATUM A ČAS

Divocí koně – Příběh z pusty

27. 4. 2022 | 15:30

Divadelní sál